GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana
Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 25 kwietnia 2018 roku

Omówienie:

1. Ten dokument wyjaśnia, jakie informacje są zbierane w związku z grą Gwint.
2. Wyjaśnia on także, jak wykorzystujemy te informacje, gdzie je przechowujemy i jak je chronimy.
3. W skrócie:
• żebyś mógł grać w Gwinta, musimy przetwarzać niektóre Twoje dane. Jeżeli będziemy musieli przetwarzać Twoje dane do jakichkolwiek innych celów niż Gwint oraz Gwent Masters, zawsze poprosimy z góry o Twoją zgodę.
• Niektórzy partnerzy, tacy jak np. GOG, pomagają nam rozwijać Gwinta — jedynie w tym celu możemy udostępniać im ograniczone dane.
• Nie udostępnimy Twoich danych osobom trzecim w celach marketingowych.
4. Niniejszy dokument wyjaśnia również, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych.

OK, tyle na wstępie. Witaj! Niniejsza Polityka Prywatności służy wyjaśnieniu, jak Twoje dane osobowe są gromadzone i przechowywane, a także co się z nimi dzieje w odniesieniu do Gwinta. Umieściliśmy tutaj dwie wersje dokumentu. Wersja dłuższa (po lewej stronie) jest prawnie wiążąca, natomiast obok niej znajduje się podsumowanie, które być może spowoduje, że prawny język będzie odrobinę bardziej przejrzysty. Pamiętaj przy tym, że akceptując ten dokument jesteś związany pełną wersją. Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas na adres privacy@cdprojektred.com.

Tekst pełny

Krótkie podsumowanie

1. KIM JESTEŚMY

1.1 Jesteśmy CD Projekt S.A. (w dalszej części określamy się jako „CD PROJEKT RED”, ponieważ RED jest częścią CD PROJEKT S.A. odpowiedzialną za tworzenie gier wideo). Możesz skontaktować się z nami mailowo na privacy@cdprojektred.com albo tradycyjną pocztą: CD PROJEKT S.A., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska

Cześć, jesteśmy CD PROJEKT RED i mamy swoją siedzibę w Polsce. Tu znajdziesz nasze dane kontaktowe.

1.2 Żeby chronić dane osobowe w efektywny sposób, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dalej jako „IOD”) który odpowiada za nadzór i implementację strategii ochrony danych osobowych i zapewnia zgodność naszego działania z przepisami. Możesz skontaktować się z naszym DPO pod tym adresem: dpo@cdprojektred.com.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zawsze możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (szczegóły obok)

2 CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

2.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy naszej gry wideo Gwint oraz wszystkich usług jej towarzyszących, w tym (lecz nie wyłącznie) kont użytkowników, turniejów i rozgrywek esportowych, usług obsługi klienta oraz wsparcia technicznego, a także oficjalnych stron wiki, blogów i usług serwisów społecznościowych (łącznie zwanych w skrócie „Gwint”).

2.2 W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności reguluje dane osobowe oraz inne dane nie będące danymi osobowymi, które uzyskujemy od Ciebie w związku z Twoim korzystaniem z Gwinta („dane osobowe” oznaczają informacje, które, same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi, pozwalają Cię zidentyfikować).

2.3 Szanujemy Twoje prawo do prywatności i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami.

2.4 W odniesieniu do danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, które są używane przez CD PROJEKT RED w związku z Gwintem, CD PROJEKT RED jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej. W odniesieniu do danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, które są używane przez naszych partnerów (takich jak GOG) w związku z Gwintem lub innymi produktami/usługami, administratorami tych danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej są poszczególni partnerzy.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje różne rodzaje informacji, jakie zbieramy, kiedy korzystasz z Gwinta. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3 OCHRONA DANYCH POZYSKANYCH OD DZIECI

Musisz mieć co najmniej 16 lat żeby móc zarejestrować się i grać w Gwinta. CD PROJEKT RED nie przetwarza w sposób zamierzony danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

Żeby grać w Gwinta, musisz mieć 16 lub więcej lat.

4 JAKIE DANE ZBIERAMY?

4.1 Kiedy rejestrujesz się, pobierasz, korzystasz lub grasz w Gwinta, lub bierzesz udział w rozgrywkach esportowych w Gwinta (takich jak turniej Gwent Masters) zbierane są pewne dane. Te dane mogą obejmować:

W przypadku ogólnego korzystania z Gwinta:
• Twój adres e-mail;
• Twoje imię i nazwisko;
• Twoja data urodzenia;
• Nazwa użytkownika, która służy do identyfikowania Ciebie;
• Gwent-ID
• Logi dotyczące Twojej aktywności w ramach Gwinta (czas logowania i wylogowania, logi dot. zagranych meczów, liczba zwycięstw i porażek, punkty doświadczenia)
• Stan konta wirtualnych dóbr i walut w grze;
• Matchmaking Rating (MMR)
• Adres IP;
• Państwo (bazując na adresie IP)
• Wszelkie inne dane, jakie udostępnisz nam za pośrednictwem naszych usług;

Możemy zbierać dane na temat Twojego konta i Twojej aktywności (więcej na ten temat po lewej).

W przypadku zakupu zasobów wewnątrz gry – dodatkowo:
• Platformę/urządzenie, zakupy dokonane wirtualną lub realną walutą (w tym daty transakcji, waluty, wartość i przedmiot transakcji), awatary;

W przypadku kontaktu z naszym supportem– dodatkowo
• Inne informacje niezbędne do udzielenia Ci wsparcia w odpowiedzi na Twoje zapytania i prośby o pomoc, takie jak dane zbierane w crash logach, pochodzące z Twojego urządzenia lub techniczne parametry sprzętu, jakiego używasz, żeby grać w Gwinta.

Jeśli skontaktujesz się z naszym supportem możesz zostać poproszony o udostępnienie dodatkowych informacji, takich jak crash logi lub dane techniczne sprzętu, z którego korzystasz

W przypadku wzięcia przez Ciebie udziału w turniejach lub rozgrywkach esportowych– dodatkowo:

• Informacje i inne dokumenty, które przetwarzamy wyłącznie w związku z turniejami i rozgrywkami esportowymi w Gwinta (numer paszportu/dowodu osobistego, wydawca dokumentu, fotografia/skan dokumentu, obywatelstwo, dane rachunku bankowego dla przekazania nagrody, miejsce urodzenia, adres korespondencyjny, imiona Twoich rodziców, informacje o uczestnictwie w oficjalnych i autoryzowanych turniejach Gwinta, Crown Points (punkty w rankingu Gwent Masters);

W celu umożliwienia Ci uczestnictwa w Gwent Masters potrzebujemy od ciebie danych na cele podatkowe i aby móc zrealizować płatności – obejmują one Twój numer paszportu i adres korespondencyjny.

Żeby móc grać w Gwinta i – jeśli będziesz tego chciał - brać udział w turniejach Gwent Masters – potrzebujemy od Ciebie danych wskazanych powyżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na przekazanie nam powyższych informacji, nie będziesz mógł grać w Gwinta, brać udziału w turniejach esportowych ani korzystać z pozostałych usług.

Informacje powyżej są nam potrzebne do tego, aby móc udostępnić Ci Gwinta i związane z nim usługi online.

4.2 Cookies. My i nasi partnerzy zbieramy informacje związane z Tobą poprzez pliki cookies. Może znaleźć więcej informacji na ten temat pod tym linkiem: https://regulations.cdprojektred.com/pl/cookie_policy. Polityka Cookies stanowi część tej Polityki Prywatności.

Sprawdź naszą Politykę Cookies żeby zobaczyć jakich ciasteczek używamy żeby udostępniać Ci nasze usługi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH O PŁATNOŚCIACH:

Krótka uwaga dotycząca danych o płatnościach (o ile/kiedy będziesz ich dokonywać w GWINCIE): nie będziemy uzyskiwać ani przechowywać jakichkolwiek informacji o Twoich płatnościach, kwestia ta jest w pełni w gestii odpowiedniego operatora płatności. Jeżeli dokonasz zakupu wewnątrz gry Gwint, zostaniemy poinformowani przez operatora Twojej płatności o jej dokonaniu i oczywiście zadbamy o to, żebyś otrzymał swój zakup, ale nie otrzymamy przy tym Twoich danych dotyczących płatności. Zbieramy wyłącznie informacje na temat dat transakcji, walut, wartości i produktów objętych transakcją.

Nie zbieramy danych o Twoich płatnościach. Otrzymujemy jedynie potwierdzenie, że zakup miał miejsce oraz sprawdzamy, czy otrzymałeś to, co kupiłeś. Przechowujemy wyłącznie dane na temat dat transakcji, walut, wartości i przedmiotu transakcji.

5 JAK POBIERANE SĄ TWOJE DANE

5.1 Dane mogą być gromadzone lub przetwarzane w następujących przypadkach (bezpośrednio lub za pomocą Partnerów opisanych poniżej):
(a) dane, które przekazujesz nam przez Gwinta lub które przekazujesz naszym partnerom w związku z Gwintem;
(b) dane przekazywane w związku z nawiązaniem przez Ciebie kontaktu z nami bądź ze zgłoszeniem problemu z Gwintem;
(c) informacje o Twojej aktywności jako użytkownik Gwinta (tak jak adres IP, państwo pochodzenia, zakupy, konto wirtualnych dóbr i wirtualnej waluty), które zbieramy automatycznie,
(d) możemy również poprosić Cię o uzupełnianie ankiet, wykorzystywanych przez nas dla celów badawczych, przy czym nie masz obowiązków na nie odpowiadać. Możemy zbierać te dane poprzez Gwint lub zaufane osoby trzecie, współpracujące z nami przy np. ankietach i sondażach.

Gromadzimy i przetwarzamy dane, które nam przekazujesz w ramach Gwinta lub które zbieramy w związku z Twoją aktywnością w ramach gry.

6 DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE? (PRAWNA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH)

6.1 Przetwarzamy Twoje dane w celu dostarczenia Ci usług CD PROJEKT RED, z których korzystasz (tj. w celu wykonania umowy pomiędzy nami), w celu spełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych lub w celu spełnienia tzw. „uzasadnionego interesu” CD PROJEKT RED, lub z innych powodów wskazanych w paragrafie „Jak wykorzystywane są Twoje dane”.

Przez „uzasadniony interes” rozumiemy zgodny z prawem oraz racjonalny cel przetwarzania danych (ochrona bezpieczeństwa przetwarzanych danych danych, marketing gier i usług CD PROJEKT RED jak również zapewnienie, że nasz marketing jest dla Ciebie odpowiedni, podejmowanie analiz mających na celu zwalczanie cheatów i oszustw). Gdy polegamy na uzasadnionym interesie, analizujemy i rozważamy każdy potencjalny wpływ przetwarzania na Ciebie i Twoje prawa. W przypadku innych celów poprosimy o Twoją zgodę, którą możesz wycofać w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

6.2. W przypadku transferu Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy robimy to na podstawie mechanizmów prawnych, które opisane zostały w części „Zaufani Partnerzy”.

Musimy przetwarzać niektóre Twoje dane, żebyś mógł grać w Gwinta. Jeżeli będziemy musieli przetwarzać Twoje dane dla innych celów, zawsze poprosimy Cię najpierw o zgodę. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

7 JAK OBCHODZIMY SIĘ Z TWOIMI DANYMI?

7.1 Gdzie je przechowujemy? Zgromadzone przez nas dane będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach w Europie lub – wyłącznie, jeżeli będzie to konieczne – na serwerach naszych Zaufanych Partnerów wskazanych poniżej. Wdrożymy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przyłożymy olbrzymią wagę oraz podejmiemy stosowne środki żeby zapewnić, że dane te będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Będziemy przechowywać Twoje dane na naszych zabezpieczanych serwerach w Europie lub serwerach naszych Zaufanych Partnerów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by dane były bezpieczne.

7.2 Jak długo będziemy przechowywać dane? Zatrzymamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa, np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków.

Jeżeli nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych do dostarczania Ci usług związanych z grą, dokonamy ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności:

1. dane powiązane z Twoim kontem Gwint będziemy przechowywać na czas trwania umowy dotyczącej dostępu do Gwinta (tj. do momentu zamknięcia Twojego konta). Po zamknięciu konta, ograniczone dane, które zebraliśmy zostaną przez nas zachowane na następne kilka lat w celu spełnienia celów podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych.
2. jeżeli skontaktujesz się z nami oraz nie posiadasz konta Gwint, zatrzymamy korespondencję z Tobą tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia Ci pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe.
3. w celach marketingowych zatrzymamy dane tak długo, jak posiadać będziemy ważną zgodę, w razie wycofania zgody usuniemy je bez zbędnych opóźnień oraz nie dłużej niż 30 dni od momentu otrzymania żądania zaprzestania.

Co do zasady będziemy przechowywać dane do momentu zamknięcia konta w grze Gwint. Po tym okresie ograniczone informacje mogą zostać zatrzymane z powodów podatkowych, prawnych lub rozliczeniowych.

8 CELE PRZETWARZANIA DANYCH

8.1 Twoje dane mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

• w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z jakichkolwiek umów między Tobą a nami, takich jak udostępnianie i umożliwianie dostępu do gry Gwint,
• w celu zapewnienia przyjemności rozgrywki za pomocą analizy danych graczy,
• w celu prowadzenia rankingu uczestników Gwinta,
• w celu obliczenia stopy konwersji i innych elementów wynikowych Gwinta.
• w celu organizacji oficjalnych eventów Gwent Masters oraz przyznawania punktów uczestnikom rozgrywek organizowanych przez osoby trzecie,
• utrzymywania usług pomocy technicznej dla użytkowników gry;
• w celu identyfikacji nieprawidłowego korzystania z gry;
• w celu utrzymywania, ulepszania oraz rozwijania Gwinta;
• dla celów podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych;
• dla celów rozliczeniowych, jak zdefiniowano w prawie EU (RODO);
• w celu dostarczania Ci informacji marketingowych (w tym spersonalizowanych oraz targetowanych maili marketingowych) na temat produktów i usług, które u nas zamawiasz lub które, naszym zdaniem, mogą Cię zainteresować – np. możemy wysyłać Ci newslettery o GWINCIE na Twój adres e-mail (oczywiście, jest to opcjonalne i zapytamy najpierw o Twoje pozwolenie, jeśli będzie to wymagane);
• w celu targetowania oraz personalizacji naszej komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam, które wyświetlamy na naszych oraz stronach osób trzecich oraz usługach opartych na połączonych danych, które o Tobie zebraliśmy.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane do prowadzenia Gwinta i w celu jego rozwijania, a także w celu komunikowania się z Tobą (np. w newsletterach i e-mailach).

8.2 W razie personalizacji lub targetowania naszej komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam, możemy dokonywać profilowania Twoich danych osobowych, co oznacza, że możemy użyć informacji, które zebraliśmy w celu dostosowania adresowanej do Ciebie komunikacji do Twoich potrzeb. W takim wypadku nie używamy jednakże Twoich danych do profilowania polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby wpływać na Twoją sytuację prawną (tj. nie używamy algorytmów w celu podejmowania decyzji mających wpływ na Twoje indywidualne uprawnienia lub wpływających na Twoje prawa oraz uprawnienia wynikające z umowy miedzy nami, np. nie składamy automatycznych ofert na podstawie Twojego zachowania w grze).

Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych ofert, rekomendacji dot. produktów lub żadnych informacji reklamowych, w dowolnej chwili możesz wyrazić sprzeciw.

Zbieramy informacje dotyczące tego, jak i kiedy grasz w Gwinta w celu zaoferowania Ci najlepszej jakości usługi oraz najbardziej odpowiedniej komunikacji. Nie będziemy jednak podejmować zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną (np. przekazywania automatycznych ofert lub zniżek dostosowanych do Twojego zachowania w grze).

8.3 Możemy przetwarzać pewne zagregowane dane niebędące danymi osobowymi, dotyczące zachowania użytkowników (np. dane o sprzedaży w poszczególnych regionach) swoim partnerom, którzy pomagają nam w prowadzeniu Gwinta (np. operatorom płatności, podmiotom analizującym dane).

W celu prowadzenia naszych usług niekiedy będzie konieczne udostępnianie osobom trzecim zanonimizowanych danych niebędących danymi osobowymi, takich jak informacje o systemie operacyjnym. Nie obawiaj się jednak – tak jak wspomnieliśmy, wszystkie dane będą anonimizowane, więc nigdy nie będzie Cię można po nich zidentyfikować.

9. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

9.1 W razie stworzenia konta w Gwincie, niektóre podstawowe informacje o Tobie (tj. nazwa użytkownika, kolekcja kart oraz statystyki) staną się częścią publicznego profilu oraz będą widoczne dla każdego, kto przegląda Twój profil. W każdym momencie możesz wyłączyć tę funkcję oraz widoczność Twojego profilu za pomocą ustawień konta Gwint.

Ograniczone informacje będą widoczne w Gwincie jako część Twojego publicznego profilu. Możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności konta Gwint.

9.2 Miej na uwadze, że każda komunikacja przez Gwinta może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na Twój temat. Ponadto, każda informacja, którą udostępniasz publicznie, będzie publicznie dostępna także dla innych osób. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Ciebie cudzych danych osobowych bądź za działania innych użytkowników lub podmiotów trzecich, którym przekazałeś lub udostępniłeś swoje dane lub treści.

Masz możliwość dzielenia się swoimi danymi osobowymi z innymi osobami. Uważaj – robisz to na swoją odpowiedzialność.

10. ZBIERANIE DANYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

10.1 Gwint może od czasu do czasu łączyć Cię z treściami lub usługami podmiotów trzecich lub zawierać takie treści lub usługi. Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje tych zewnętrznych witryny ani nie wiąże właścicieli tych witryn, dlatego zapoznaj się bezpośrednio z ich politykami prywatności.

W Gwincie możesz znaleźć linki podmiotów trzecich, bądź my możemy Cię do nich skierować. Mogą one pobierać od Ciebie dane osobowe w oparciu własne polityki prywatności.
Upewnij się, że znasz ich postanowienia.

10.2 Pewne usługi mogą wiązać się z interakcją z naszą siostrzaną spółką GOG lub potencjalnie innymi zaufanymi partnerami CD PROJEKT RED. Na przykład, żeby zagrać w Gwinta, musisz założyć konto GOG oraz, w zależności od urządzenia, może być konieczna instalacja i korzystanie z GOG Galaxy. Może być tak, że w tym celu będziemy musieli ujawnić pewne dane osobowe naszym zaufanym partnerom.

Niektóre usługi świadczymy za pośrednictwem zaufanych partnerów, takich jak GOG.com – udostępniamy im niektóre informacje.

11. NASI ZAUFANI PARNTERZY

11.1 Możemy udostępnić Twoje dane następującym Zaufanym Partnerom, których poprosiliśmy o pomoc przy dostarczeniu Tobie naszych usług oraz funkcjonalności. Zapewniamy, że zawsze dostarczamy naszym partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których z nami współpracują. Mogą oni mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o Tobie oraz przetwarzać je w naszym imieniu tylko dla celów określonych poniżej (formalnie nazywają się oni „Podmiotami Przetwarzającymi Dane”):

a) GOG sp. z o.o. – nasz siostrzana spółka, która rozwija wraz z nami Gwinta oraz dostarcza nam platformę Galaxy;
b) CD PROJEKT Inc. – nasz spółka-córka, która pomaga nam przy marketingu na terenie US;
c) partnerzy dostarczający nam narzędzia do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych;
d) partnerzy pomagający nam w analizie danych przez dostarczenie narzędzi analitycznych;
e) partnerzy pomagający nam w zarządzaniu naszym newsletterem oraz komunikacją emailową przez dostarczanie nam narzędzi dedykowanych do email marketingu;
f) nasi profesjonalni doradcy prawni, podatkowi, audytowi oraz rozliczeniowi
g) platformy społecznościowe dla celów personalizowania oraz targetowania marketingu (np. do poinformowania Cię o usłudze w Gwincie, która może Ci się spodobać za pomocą reklamy na portalu społecznościowym, którego używasz)

11.2 Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane policji lub innemu organowi publicznemu (obejmuje to m.in. adres IP oraz szczegóły dotyczące aktywności podejrzewanej o bezprawność lub nieuczciwość jak np. bezprawne posługiwanie się daną formą płatności lub ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa).

11.3 Korzystamy z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc w celu ochrony treści dostarczanych przez Ciebie za pomocą formularzy dostępnych na naszych stronach. Ten plugin sprawdza, czy jesteś osobą fizyczną w celu zapobieżenia nadużyciom poszczególnych funkcji na naszych stronach przez spam boty (chodzi głównie o komentarze). Plugin wymaga przekazania danych o adresie IP oraz potencjalnie innych danych wymaganych przez Google do usługi Google reCAPTCHA. W tym celu dostarczana przez Ciebie treść zostanie przekazana oraz wykorzystana przez Google. Twój adres IP zostanie jednak wcześniej przycięty przez Google w obrębie Unii Europejskiej lub innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. zostanie zanonimizowany. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP transmitowany zostanie do serwerów Google w USA, gdzie zostanie przycięty. Google wykorzysta te dane w naszym imieniu do oceny wykorzystania przez Ciebie naszych usług. Adres IP dostarczony z reCAPTCHA nie będzie w żaden sposób łączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

11.4 Twoje dane mogą być przetwarzane, przechowywane oraz przekazywane poza kraj Twojego zamieszkania oraz poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak np. Szwajcaria oraz USA. Przepisy dotyczące ochrony prywatności w tych krajach mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony jak w Twoim kraju lub na terytorium EOG. W przypadku udostępniania Twoich danych poza obszar EOG każdorazowo opierać będziemy się na standardowych klauzulach umownych UE lub Privacy Shield Framework, które zgodnie z prawem pozwalają na transfer Twoich danych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony.

Czasami udostępniamy dane naszym Zaufanym Partnerom, którzy dostarczają nam narzędzia do analizy danych, zarządzania wewnętrznego oraz wspierają nas w aktywności marketingowej. Obejmuje to GOG, naszą siostrzaną spółkę, która pomaga nam tworzyć Gwinta oraz prowadzi platformę Galaxy. W każdym przypadku udostępniania Twoich danych poza Europę zapewnimy ich odpowiednią ochronę.

12. INNE SPRAWY

12.1 Miej na uwadze, że podlegamy różnym przepisom i możemy być zobowiązani ujawnić dane osobowe zgodnie z żądaniem uprawnionych organów państwowych lub innymi wymogami prawnymi.

Może się tak zdarzyć, że będziemy musieli ujawnić pewne dane osobowe na żądanie uprawnionych organów państwowych.

12.2 Jeśli kiedykolwiek dojdzie do reorganizacji lub połączenia CD PROJEKT RED z innym podmiotem (przy czym to raczej mało prawdopodobne), możemy przekazać dane osobowe uczestniczącemu w tym procesie podmiotowi trzeciemu, który będzie chronił dane osobowe przynajmniej w takim stopniu, jak my na podstawie niniejszej Polityki Prywatności.

Niezależnie od jakichkolwiek reorganizacji, przejęć, itp., Twoje dane osobowe będą chronione w taki sam sposób jak obecnie.

13. TWOJE PRAWA

13.1 W każdym czasie masz prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, np. w celach marketingowych. Możesz zrobić to, wysyłając nam odpowiednią wiadomość na adres privacy@cdprojektred.com.

13.2 Ponadto, przysługują Ci następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do przechowywanych przez nas informacji o Tobie;
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych z naszej bazy;
• prawo żądania sprostowania/poprawiania Twoich danych w uzasadnionych przypadkach;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
• prawo przenoszenia danych do innego podmiotu;
• prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.
Z uprawnień tych skorzystać możesz wysyłając wiadomość na adres privacy@cdprojektred.com.

13.3. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Twoich danych skontaktuj się z nami oraz zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Ci pomóc. Wiadomość do nas możesz wysłać do nas na adres privacy@cdprojektred.com lub do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres dpo@cdprojektred.com. Jeżeli uważasz, że nie zaadresowaliśmy należycie Twoich wątpliwości lub pytań, fakt ten możesz zgłosić do Twojego lokalnego organu ochrony danych lub Polskiego Prezesu Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

13.4 Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw bądź masz jakieś pytania dotyczące tych praw, skontaktuj się z nami: privacy@cdprojektred.com.

Przysługuje Ci szereg praw związanych z Twoimi danymi. Masz prawo do żądania informacji o tym, jak przetwarzane są dane, prawo dostępu, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także przenoszenia ich do innego Podmiotu. Zawsze możesz wysłać maila na adres privacy@cdprojektred.com lub dpo@cdprojektred.com – zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Ci pomóc.

14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

14.1 Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa bądź zmianę funkcjonalności Gwinta, przy czym postanowienia Umowy ulegną zmianie jedynie w niezbędnym zakresie i bez uszczerbku dla Twoich praw. W takim przypadku zmienioną Umowę udostępnimy online i postaramy się poinformować Cię o zmianach (poprzez wysłanie Ci informacji o zmianach w Gwincie i prośbę o akceptację zmian).

14.2 Zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie w ciągu 30 dni od ich ogłoszenia online. W tym okresie w razie pytań dotyczących zmian zapraszamy do kontaktu z nami.

14.3 Jeżeli nie wyrażasz zgody na te zmiany, niestety musimy prosić Cię o zaprzestanie korzystania z Gwinta. Mamy nadzieję, że to rozumiesz – aby Gwint działał prawidłowo, wszyscy użytkownicy muszą przestrzegać i korzystać z niego na takich samych zasadach.

Możemy zmieniać tę Politykę Prywatności, ale jeśli to zrobimy, umieścimy zmienioną Politykę Prywatności online i przekażemy Ci informację poprzez Gwint (jej wejście w życie nastąpi po 30 dniach od jej upublicznienia). Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące zmian, skontaktuj się z nami.

15. UMOWA UŻYTKOWNIKA

15.1 Przypominamy, że nasza Umowa Użytkownika Gwinta (kiedy Gwint zostanie uruchomiony) będzie zawierała więcej informacji na temat tego jak od strony prawnej będzie funkcjonował Gwint.

Ta strona używa plików cookies. Nie zmienia to nic w sposobie jej przeglądania, ale jesteśmy zobowiązani o tym fakcie poinformować.
Więcej na temat Cookies

Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu